Jan Kment

........................................................................................................ (jachk@volny.cz)

Narodil se 1961 v Praze.

Dětství prožil v dělnickém Karlíně.

Vyučil se reprodukčním grafikem.

Studoval textařství, herectví, dva roky dramaturgii na DAMU.

Tři roky docházel do sochařského atelieru K.Gebauera jako „hostující student“.

Živil se jako grafik, topič, loutkář, bytový architekt, zedník…

V r. 1988 spoluzaložil literární skupinu Moderní analfabet.

Zúčastnil se mnoha autorských čtení básní a povídek v Pant klubu, Klubu 8, Památníku písemnictví apod.

V letech 2003 – 2007 provozoval s manželkou K. Kodetovou hudebně výtvarné divadlo Karlík.

r. 1983 vystavoval v Krčském KS abstraktní "Papírové plastiky".

První figurální fantazie z betonu, dřeva a zámečnických prvků vytvořil koncem osmdesátých let v kotelně ČS Rozhlasu.

Tyto práce vystavoval v r. 1991 v klubu Jazzové sekce pod názvem „Beton a spol“. V obdobách se výstava objevila ještě v budějovickém KS Staroměstská a v karlínské hospodě U Zábranských…

V letech 1991 – 1995 se zúčastnil několika společných výstav a projektů VŠUP, v Karolinu, Vojanových sadech, na Výstavišti, Mezi ploty…

r. 1997 vyvěsil v divadelním klubu Rubín vyprané prádlo pod názvem "Procházka po nebi".

V létě r. 2012 se zúčastnil společné výstavy pěti sochařů „Napříč materiály“ v televizním Rohlíku.

Posledním výtvarným projektem byla výstava soch, kreseb a básní "Trámy v oku" v Jazzové sekci.

...

<<<<<